Jaką rolę pełni Ministerstwo Edukacji?

Jaką rolę pełni Ministerstwo Edukacji?

Czym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)? – to polski dział administracji rządowej, gdzie główną rolę pełni Minister Edukacji Narodowej. Jest on głównym organem administracji publicznej, a zapewnia mu bsługę jednostka budżetowa zwana Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do zadań ministerstwa należą:

  • koordynacja wychowania przedszkolnego
  • sprawy zwiazane ze szkołami ogólnokształcącymi
  • organizacja roku szkolnego,
  • wychowanie w szkołach specjalnych iz awodowych,
  • tworzenie podstaw programowych w szkolennictwie
  • tworzenie i nadzór nad egazminami państwowywmi
  • organizacja warunków i zatrudnienia nauczycieli w tym wynagrodznia
  • programy stypendialne i pomoc dla uczniów,
  • wiele innych.

To jedne z podstawowych ról jakie pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sponsorzy:

ofin

Wsparli nas

Wiadomości z bloga