Oświata – archiwum

Nauczyciel Roku `07

Już po raz szósty Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz „Głos Nauczycielski” organizują Konkurs Nauczyciel Roku.
W tym roku Gala Finałowa Konkursu Nauczyciel Roku 2007 z udziałem Pana Ryszarda Legutki, Ministra Edukacji Narodowej, odbędzie się 10 października, o godz. 12.30, na Zamku Królewskim w Warszawie.

Sprostowanie dotyczące publikacji „Rok bez stypendiów”, zamieszczonej na portalu Gazeta.pl
Czytaj całość…

Minister Edukacji Narodowej gościem Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu
W dniu 5 października 2007 r. Pan Ryszard Legutko, Minister Edukacji Narodowej, był gościem Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu.
Czytaj całość…

Współpraca szkolnictwa zawodowego ze środowiskiem przedsiębiorców
W dniu 4 października 2007 r., w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie Kierownictwa resortu – z Panem prof. Ryszardem Legutko, Ministrem Edukacji Narodowej – z przedstawicielami przedsiębiorców polskich. Spotkanie dotyczyło programu opracowanego przez MEN pn. „Współpraca między szkolnictwem zawodowym a środowiskiem przedsiębiorców”.
Czytaj całość…

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów przyznał swoje Stypendium na rok szkolny 2007/2008 4 093 najlepszym uczniom szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Podczas dzisiejszej uroczystości (4.10.2007r.) Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko, w imieniu Premiera Jarosława Kaczyńskiego, wręczył dyplomy przedstawicielom stypendystów ze wszystkich województw.

Konferencja prasowa Pana prof. Ryszarda Legutki, Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie podsumowania działalności resortu edukacji w latach 2005-2007 (4.10. 2007r.)
Minister Edukacji Narodowej profesor Ryszard Legutko dokonał podsumowania działalności resortu edukacji w latach 2005-2007 i poinformował o trwających pracach nad uzdrowieniem polskiej oświaty. W konferencji prasowej, która odbyła się 4 października 2007 r. w MEN wzięli także udział: Sekretarz Stanu Andrzej Waśko oraz Podsekretarze Stanu: Sylwia Sysko-Romańczuk i Stanisław Sławiński.

Konferencja prasowa Pana prof. Ryszarda Legutki, Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie podsumowania działalności resortu edukacji w latach 2005-2007 (4.10. 2007r.)
Minister Edukacji Narodowej profesor Ryszard Legutko dokonał podsumowania działalności resortu edukacji w latach 2005-2007 i poinformował o trwających pracach nad uzdrowieniem polskiej oświaty. W konferencji prasowej, która odbyła się 4 października 2007 r. w MEN wzięli także udział: Sekretarz Stanu Andrzej Waśko oraz Podsekretarze Stanu: Sylwia Sysko-Romańczuk i Stanisław Sławiński.

Jak odbiurokratyzować polską szkołę?
W dniu 28 września 2007 r. Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko wziął udział w spotkaniu z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Spotkanie, przeprowadzone pod roboczym hasłem „Jak odbiurokratyzować polską szkołę?”, poświęcono dyskusji nad najpilniejszymi problemami krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Gospodarzem był Małopolski Kurator Oświaty, pan Józef Rostworowski.

Spotkanie Pana Andrzeja Waśki, Sekretarza Stanu w MEN, z dyrektorami chorzowskich szkół ogólnokształcących
W dniu 28.09.2007 r. Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Andrzej Waśko spotkał się z dyrektorami chorzowskich szkół ogólnokształcących (budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza. Słowackiego w Chorzowie).

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów
W dniu 1 października 2007 r., w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej, odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2006/2007. Na uroczystości obecny był Pan Andrzej Waśko, Sekretarz Stanu w MEN oraz Pan Stanisław Sławiński, Podsekretarz Stanu w MEN.

Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
W dniu 27 września br. Komisja Europejska zatwierdziła do realizacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. W wyniku realizacji Programu polska oświata uzyska wsparcie w wysokości 2,3 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.

MEN będzie wspierać edukację polskich dzieci poza granicami kraju
Dnia 24 września 2007 r. przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej uczestniczyli w obradach III Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy. Poniedziałkowa sesja odbywała się pod hasłem „Przyszłość oświaty polonijnej”. Reprezentujący Ministerstwo Edukacji Narodowej Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Pan Sławomir Adamiec odczytał przygotowane na tę okazję wystąpienie Ministra Edukacji Narodowej Ryszarda Legutki.
Czytaj całość…

Informacja dotycząca organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 542) wprowadziła włączenie egzaminów eksternistycznych do zewnętrznego systemu egzaminowania, tj. przekazanie zadania przygotowania i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE). Egzaminy eksternistyczne, jako sposób uzyskiwania świadectwa ukończenia szkoły, zostały ograniczone do zakresu szkół ogólnokształcących, tj. szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

Archiwum KEN na liście UNESCO
W dniu 20 września 2007 r., o godzinie 12.00, w Sali Balowej Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (ul. Długa 7) Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko wziął udział w uroczystości przekazania certyfikatów potwierdzających wpisanie na listę światową Programu UNESCO „Pamięć świata” Archiwum Komisji Edukacji Narodowej oraz Kodeksu Supraskiego.
Czytaj całość…

Udział Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutki w konferencji „Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2007 – Edukacja dla Pracy”

Dnia 19 września 2007 roku Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko wziął udział w konferencji dotyczącej prezentacji „Raportu o Rozwoju Społecznym Polska 2007 – Edukacja dla Pracy”, zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP.

Jubileusz 30-lecia CMPPP

Udział Ministra Edukacji Narodowej prof. Ryszarda Legutki w Warszawskim Salonie Maturzystów Perspektywy 2007

W dniu 14 września 2007 roku Minister Edukacji Narodowej prof. Ryszard Legutko wziął udział w oficjalnym otwarciu Warszawskiego Salonu Maturzystów „Perspektywy 2007” w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej.

Spotkanie z laureatami Olimpiad Międzynarodowych 2007
W dniu dzisiejszym Minister Edukacji Narodowej Ryszard Legutko spotkał się z laureatami olimpiad międzynarodowych.

Minister podpisał rozporządzenie dotyczące kanonu lektur szkolnych
Wicepremier, Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych, podpisał 6 sierpnia 2007 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Czytaj całość…

Komunikat
ze spotkania Pani Minister Sylwii Sysko-Romańczuk Podsekretarza Stanu w MEN z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych w dniu 31 lipca 2007 roku w sprawie wysokości części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2007
Czytaj całość…

Minister podpisał rozporządzenie dotyczące wliczenia stopnia z religii oraz z etyki do średniej ocen

MEN proponuje zmiany do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Wicepremier, Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych dokonał prezentacji proponowanych zmian do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty. Jednym z elementów proponowanych zmian jest idea utworzenia Ośrodków Wsparcia Wychowawczego dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze. Na konferencji prasowej, która odbyła się 12 lipca 2007 r. szef resortu edukacji podkreślił, że proponowane zmiany są ustawową realizacją rządowego programu „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Minister Giertych zadeklarował, że jeszcze tego samego dnia projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji międzyresortowych.
Czytaj całość…

Dobre wyniki tegorocznych matur

Gala strojów szkolnych

  • Inicjatywa przywrócenia strojów jednolitych do polskich szkół wynikała z potrzeb i zrodziła się z konieczności przywrócenia elementarnego ładu i porządku w polskiej szkole – powiedział Minister Edukacji Narodowej Roman Giertych podczas dzisiejszej „Gali strojów szkolnych”.