Szkoły wyższe – 2005 rok

WYKAZ UCZELNI NIEPUBLICZNYCH

wpisanych do prowadzonego przez Ministra Edukacji i Nauki rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych

(stan na dzień 16.12.2005 r.)
podane w nawiasie liczby oznaczają liczbę porządkową, pod którą uczelnia jest wpisana w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, przy czym:

liczba określa część rejestru dotyczącą uczelni utworzonych na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym,
liczba oraz podane obok liczby litery „wsz” oznaczają część rejestru dotyczącą uczelni utworzonych na podstawie ustawy o wyższych szkołach zawodowych.
Uwagi:

kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia pierwszego stopnia oznaczono: (I),
kierunki studiów, na których uczelnie prowadzą studia drugiego stopnia oznaczono: (II),
kierunki studiów, w których kształcenie można prowadzić jedynie na studiach magisterskich jednolitych oznaczono: (MJ), w przypadku uczelni niepublicznych dotyczy jedynie kierunku prawo i psychologia,
wykaz sporządzono w układzie alfabetycznym według miast – siedzib.

Uniwersytety


Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Zielonogórski

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Politechniki


Politechnika Warszawska

Politechnika Białostocka

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku -Białej

Politechnika Częstochowska

Politechnika Gdańska

Politechnika Śląska (Gliwice)

Politechnika Świętokrzyska (Kielce)

Politechnika Koszalińska

Politechnika Krakowska

Akademia Górniczo-Hutnicza

Politechnika Lubelska

Politechnika Łódzka

Politechnika Opolska

Politechnika Poznańska

Politechnika Radomska

Politechnika Rzeszowska

Politechnika Szczecińska

Politechnika Wrocławska

Akademie Ekonomiczne


Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego

Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego

Wyższe Szkoły Pedagogiczne


Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku

Akademia Podlaska w Siedlcach

Akademie Rolnicze


Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J.Śniadeckich

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Akademia Rolnicza w Lublinie

Akademia Rolnicza w Poznaniu

Akademia Rolnicza w Szczecinie

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Akademie Wychowania Fizycznego


Akademia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Wykaz państwowych wyższych szkół zawodowych
utworzonych na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku
o wyższych szkołach zawodowych
stan na styczeń 2006 r.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia polska – ze specjalnością: język polski;
filologia – ze specjalnościami: język niemiecki, język angielski;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: inżynieria mechaniczna;
ochrona środowiska – ze specjalnością: inżynieria ekologiczna;
administracja – ze specjalnością: administracja samorządowa i finanse publiczne;
elektrotechnika – ze specjalnością: elektroenergetyka z informatyką techniczną;
ekonomia – ze specjalnościami: ekonomika menedżerska, przedsiębiorczość gospodarcza;
informatyka – ze specjalnościami: projektowanie baz danych i oprogramowanie użytkowe, administracja systemów i sieci komputerowych;
pedagogika – ze specjalnością: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne;
Adres szkoły:

ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg
tel. (055) c. 239 88 01; 239-88-55; fax 239 88 52

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

Utworzona 1 sierpnia 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

administracja – ze specjalnościami: administracja publiczna, administracja europejska;
filologia – ze specjalnością: język niemiecki;
pedagogika – ze specjalnościami: pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, zarządzanie finansami, informatyka w zarządzaniu, organizacja i zarządzanie turystyką;
Kierunki:

filologia polska;
Adres szkoły:

ul. Teatralna 25
66 – 400 Gorzów Wielkopolski
tel/fax (095) 721 60 22; kanclerz: 721 60 11; rektor: 721 60 22.

 1. Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności

filologia – ze specjalnościami: filologia germańska, filologia angielska;
pedagogika – ze specjalnością: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna;
fizjoterapia – ze specjalnością: pielęgniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne;
elektronika i telekomunikacja – ze specjalnością: elektrotechnika i telekomunikacja;
Kierunki:

filologia polska,
wychowanie fizyczne,
edukacja techniczno – informatyczna;
Adres szkoły:

ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra 5
tel./fax (075) 6453300, 6453310

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

pedagogika – ze specjalnościami: praca socjalna, edukacja wczesnoszkolna;
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami: finanse i rachunkowość w organizacjach, gospodarka nieruchomościami;
wychowanie fizyczne – ze specjalnością: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną;
filologia – ze specjalnościami: język niemiecki, język angielski;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: ekonomika turystyki;
Kierunki:

pielęgniarstwo;
politologia – ze specjalnościami: samorząd i władza lokalna, współpraca europejska;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnościami: technika cieplna, konstrukcja i technologia maszyn.
Adres szkoły:

ul. Przyjaźni 1
62 – 510 Konin
tel (063) c. 249 72 00; 249 72 02; fax 249-72-01

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

turystyka i rekreacja – ze specjalnością: organizacja turystyki i rekreacji;
administracja – ze specjalnościami: administracja publiczna, administracja ochroną środowiska;
Kierunki:

politologia – ze specjalnościami: służby socjalne, służby publiczne, integracja europejska;
zarządzanie i inżynieria produkcji – ze specjalnościami: sterowanie systemami przemysłowymi, zarządzanie inżynierskie;
informatyka – ze specjalnościami: systemy i sieci komputerowe, systemy multimedialne i internetowe, inżynieria komputerowa;
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;
Adres szkoły:

ul. Sejmowa 5 A
59-220 Legnica
tel. (076) c. 7232905, 7232082, fax 7232905.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

Utworzona 1 lipca 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

pedagogika – ze specjalnościami: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym, nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym;
informatyka – ze specjalnością: informatyka stosowana;
wychowanie fizyczne – ze specjalnością: wychowanie fizyczne z odnową biologiczną;
Kierunki:

pielęgniarstwo;
ekonomia – ze specjalnościami: administracja i finanse sektora publicznego, ekonomika turystyki;
matematyka – ze specjalnościami: edukacja matematyczno – informatyczna, edukacja matematyczno – przyrodnicza;
zarządzanie i inżynieria produkcji – ze specjalnościami: inżynieria mechaniczna, inżynieria rolno – spożywcza, ekoenergetyka;
filologia ze specjalnościami: język rosyjski, język angielski, język niemiecki.
Adres szkoły:

ul. Staszica 1
33 – 300 Nowy Sącz
tel. (018) c. 443 45 45; 443 44 28; fax 443 46 08;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Utworzona 1 sierpnia 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

informatyka – ze specjalnością: informatyka stosowana;
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami: ekonomika gospodarki żywnościowej, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: gospodarka turystyczna i hotelarstwo;
Kierunki:

pielęgniarstwo.
Adres szkoły:

ul. Czarnieckiego 16
37 – 500 Jarosław
tel./fax (016) 621 02 04, 624 46 20, fax 624 46 50.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Utworzona 19 maja 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska;
wychowanie fizyczne – ze specjalnością: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną;
matematyka – ze specjalnością: matematyka z informatyką;
chemia – ze specjalnością: chemia stosowana;
inżynieria materiałowa – ze specjalnością: technologia materiałów;
ekonomia – ze specjalnością: agroekonomia;
administracja – ze specjalnością: administracja publiczna;
informatyka – ze specjalnością: informatyka stosowana;
Kierunki:

fizjoterapia;
pielęgniarstwo;
elektronika i telekomunikacja;
ochrona środowiska;
filologia polska;
elektrotechnika – ze specjalnościami: elektrotechnika z elektroniką, elektroenergetyka, układy sterowania i systemy pomiarowe;
Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
tel. (0-14) c. 631-66-20; 631-65-00, 63 16 603, fax. (0-14) 63 16 600

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Utworzona 1 września 1998 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

administracja – ze specjalnością: administracja publiczna;
technologia żywności i żywienie człowieka – ze specjalnością: zarządzanie przedsiębiorstwem przetwórstwa produktów rolnych;
ogrodnictwo – ze specjalnością: kształtowanie terenów zielonych;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: turystyka i organizacja wypoczynku;
Adres szkoły:

ul. Armii Krajowej 51
66 – 100 Sulechów
tel. (068) c. 352-83-00, fax. 352-83-03.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

elektrotechnika – ze specjalnością: elektrotechnika z informatyką techniczną;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: eksploatacja i diagnostyka maszyn;
rolnictwo – ze specjalnością: produkcja i zarządzanie w rolnictwie;
wychowanie fizyczne – ze specjalnością: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną;
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – ze specjalnością: edukacja muzyczna z pedagogiką opiekuńczo – wychowawczą;
pedagogika – ze specjalnością: pedagogika społeczna;
ekonomia – ze specjalnością: ekonomika i organizacja małych i średnich przedsiębiorstw;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: turystyka i rekreacja;
Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 5
64 – 100 Leszno
tel. (065) c. 529 60 60; fax 529-60-76; 529-60-61; 529-60-82.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

pedagogika – ze specjalnością: edukacja wczesnoszkolna;
wychowanie fizyczne – ze specjalnością: wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką;
inżynieria środowiska – ze specjalnością: kształtowanie środowiska;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: eksploatacja i konstrukcja maszyn;
informatyka – ze specjalnością: sieciowe systemy informatyczne;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: obsługa ruchu turystycznego;
rolnictwo – ze specjalnością: gospodarka regionalna z agroturystyką;
Kierunki:

pielęgniarstwo;
filologia polska;
filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska;
Adres szkoły:

ul. Rynek 1
38- 400 Krosno
tel.(013) c. 437 55 00; (rektor) 437 55 30; fax (013) 437 55 11

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Utworzona 1 lipca 1999 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

matematyka – ze specjalnością: matematyka i technologia informacyjna;
pedagogika – ze specjalnościami: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z muzyką / plastyką, edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim / niemieckim;
Kierunki:

filologia – ze specjalnościami: język angielski, język niemiecki, język rosyjski z językiem angielskim / niemieckim;
ekonomia – ze specjalnościami: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej;
Adres szkoły:

pl. Dąbrowskiego 2
09 – 402 Płock
tel/fax (024) c. 366-54-02; 366-54-20; 366-54-21;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

Utworzona 1 lipca 1999 roku

Kierunki utworzone w drodze przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnościami: język angielski, język niemiecki;
turystyka i rekreacja – ze specjalnością: organizacja i obsługa ruchu turystycznego;
pedagogika – ze specjalnością: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza;
administracja – ze specjalnością: administracja publiczna;
Kierunki:

politologia – ze specjalnościami: europejskie stosunki narodowościowe, marketing polityczny;
filologia polska.
Adres szkoły:

ul. Zamkowa 4
58 – 300 Wałbrzych,
tel. ( 074) 641-92-00, 641-92-01(02); fax. 641-92-00;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Utworzona 15 lipca 1999 roku

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: technologia maszyn;
elektrotechnika – ze specjalnością: elektroenergetyka;
inżynieria środowiska – ze specjalnością: inżynieria ochrony środowiska;
Kierunki:

pielęgniarstwo,
fizjoterapia,
położnictwo,
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami: zarządzanie biznesem, zarządzanie w instytucjach samorządowych, zarządzanie bezpieczeństwem.
Adres szkoły:

ul. Nowy Świat 4
62 – 800 Kalisz
tel. (062) c.765-95-14; 7572618, 76 79 500, fax 7679506;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile

Utworzona 1 sierpnia 2000 roku

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnością: filologia angielska;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: budowa i eksploatacja maszyn;
elektrotechnika – ze specjalnością: systemy elektroniczno – informatyczne w elektrotechnice;
Kierunki:

ekonomia – ze specjalnościami: gospodarka i finanse samorządowe, zarządzanie małymi średnimi przedsiębiorstwami, informatyka w ekonomii;
pielęgniarstwo;
politologia – ze specjalnościami: edukacja społeczno – obywatelska, polityka bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe;
Adres szkoły:

ul. Podchorążych 10
64 – 920 Piła
tel. (067) 352 26 20; 3522701; 352 2676;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Utworzona 1 sierpnia 2000 roku

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnościami: język niemiecki, język angielski, język rosyjski;
zarządzanie i marketing – ze specjalnością: zarządzanie przedsiębiorstwem;
pedagogika – ze specjalnością: pedagogika społeczna;
informatyka – ze specjalnością: informatyka stosowana;
Kierunki:

turystyka i rekreacja – ze specjalnością organizacja i obsługa turystyki i rekreacji;
pielęgniarstwo – ze specjalnościami: pielęgniarstwo ogólne, ratownictwo medyczne;
Adres szkoły:

ul. Sidorska 95/97
21 – 500 Biała Podlaska
tel. (0 83) c. 342 65 30; fax 342-65-31; rektor – 342-65-30

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnościami: filologia ukraińska, filologia słowacka, filologia rosyjska;
kulturoznawstwo – ze specjalnością: kultura krajów karpackich;
edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – ze specjalnością: edukacja muzyczna;
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – ze specjalnością: edukacja plastyczna;
Kierunki:

mechanika i budowa maszyn,
pielęgniarstwo,
rolnictwo,
filologia polska.
Adres szkoły:

ul. Mickiewicza 21
38 – 500 Sanok
tel. (013) c. 465-59-52; 46 55 951, fax 465-59-59;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

politologia – ze specjalnością: polityka regionalna
historia – ze specjalnością: historia z archiwistyką.
Kierunki:

pielęgniarstwo,
socjologia – ze specjalnością: socjologia rynku pracy.
filologia polska.
Adres szkoły:

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 2 – siedziba rektoratu
37 – 700 Przemyśl,
tel. (0,16) c. 678-94-59, 678 94 59, 6768596;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

zarządzanie i marketing – ze specjalnością: przedsiębiorczość i zarządzanie;
Kierunki:

socjologia,
pedagogika – ze specjalnościami: pedagogika pracy socjalnej, resocjalizacja, pedagogika ogólna.
Adres szkoły:

ul. H. Sienkiewicza 50
39-400 Tarnobrzeg
tel. (0-15) c.8229015, 822-90-23, 823-64-94, fax. 823-57-88.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie

Utworzona 1 czerwca 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

informatyka – ze specjalnościami: informatyka stosowana, informatyka w medycynie;
zarządzanie i inżynieria produkcji – ze specjalnością: zarządzanie produkcją i usługami;
finanse i bankowość – ze specjalnością: finanse i zarządzanie organizacjami;
architektura i urbanistyka – ze specjalnością: architektura środowiskowa;
konserwacja i restauracja dzieł sztuki – ze specjalnością: renowacja zabytków rzemiosła artystycznego i detalu architektonicznego;
Kierunki:

zdrowie publiczne – ze specjalnością: ratownictwo medyczne;
filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia czeska, filologia germańska.
pielęgniarstwo,
Adres szkoły:

ul. Grodzka 19
48 – 300 Nysa
tel.(0-77) 409-11-50, fax. 435-29-89, 435 28 78.

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia – ze specjalnościami: filologia germańska, filologia angielska;
matematyka – ze specjalnościami: matematyka z informatyką, nauczanie informatyki;
Kierunki:

budownictwo;
mechanika i budowa maszyn;
historia;
elektrotechnika;
filologia polska.
Adres szkoły:

ul. Pocztowa 54
22 – 100 Chełm
tel. (082) 5658895, 565 54 11, fax (082) 565-88-94

 1. Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

turystyka i rekreacja – ze specjalnością: rekreacja fizyczna;
Kierunki:

filologia polska,
pielęgniarstwo,
fizjoterapia.
Adres uczelni:

ul. Kokoszków 71,
34-400 Nowy Targ
tel. centrala tel/fax (0 -18) 2610700; 2610701 (do 05)
Zamiejscowy Instytut Humanistyczny w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 42 b

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Utworzona 1 września 2001 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

inżynieria środowiska – ze specjalnością: inżynieria komunalna;
mechanika i budowa maszyn – ze specjalnością: inżynieria produkcji;
Kierunki:

historia (w zamiejscowym Instytucie Filologiczno-Historycznym w Mławie),
filologia polska,
pielęgniarstwo.
Adres szkoły:

Ul. Narutowicza 4a
06 – 400 Ciechanów
tel. (0-23) tel/fax 672 20 50; 672 –26-44.
Zamiejscowy Instytut Filologiczno – Historyczny w Mławie
ul. Kopernika 38
06 – 500 Mława
tel. (0-23) 654 98 34

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą we Włocławku

Utworzona 1 lutego 2002 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności :

filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia germańska;
Kierunki:

pielęgniarstwo,
filologia polska,
stosunki międzynarodowe,
zarządzanie i marketing – ze specjalnością: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;
Adres szkoły:

ul. 3 Maja 17
87-800 Włocławek,
tel. (0-54) tel/fax 231-43-52; 411-14-98; 231-60-80;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa z siedzibą w Raciborzu

Utworzona 1 lutego 2002 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – ze specjalnością: wychowanie plastyczne z grafiką użytkową;
Kierunki

socjologia – ze specjalnościami: kierowanie i przywództwo w jednostkach administracji publicznej, zarządzanie zasobami ludzkimi, animacja społeczno-kulturalna w społecznościach lokalnych;
wychowanie fizyczne ze specjalnościami: instruktorsko-trenerska, wychowanie fizyczne i zdrowotne;
matematyka ze specjalnością: specjalizacja nauczycielska;
pedagogika ze specjalnościami: kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkolne, pedagogika socjalna, pedagogika resocjalizacyjna;
filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia niemiecka, filologia czeska, filologia rosyjska.
historia;
Adres szkoły:

ul. Słowackiego 55
47-400 Racibórz
tel./fax. (0-32) c. 415-50-20, 415-50-02 .

 1. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Utworzona 1 maja 2003 r.

Kierunki:

pielęgniarstwo,
położnictwo.
Adres szkoły:

ul. Katowicka 68
45-061 Opole
tel. (0-77) 44 10 882, 44 10 883; rektor 44 10 882 .

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

pielęgniarstwo,
informatyka ze specjalnością: systemy oprogramowania,
zarządzanie i marketing ze specjalnością: zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem;
Adres szkoły:

ul. Poznańska 141 A
18-400 Łomża
tel. (0-86) 215-59-58 (59); 215-59-50, 21 85 481 w. 25

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – ze specjalnością: edukacja sztuki w zakresie plastyki;
finanse i bankowość – ze specjalnością: rachunkowość i finanse;
Kierunki:

kulturoznawstwo;
Adres szkoły:

ul. Piotra Skargi 5
67-200 Głogów
tel. (0-76) 835-35-66, 835-35-82 .

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

zarządzanie i inżynieria produkcji – ze specjalnością: systemy zarządzania i marketingu;
ochrona środowiska – ze specjalnością: ekotechnologia;
informatyka – ze specjalnością: systemy informatyczne;
Adres szkoły:

ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 38
62-200 Gniezno
tel. (0-61) 4242942, 4242680

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu

Utworzona 1 lipca 2004 r.

Kierunki utworzone w wyniku przyporządkowania specjalności:

filologia ze specjalnością język niemiecki.
Kierunki:

finanse i bankowość;
Adres szkoły:

ul. Bydgoska 50
78-600 Wałcz
tel. (0-67) 2500187, 3872740(41)

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu

Utworzona 1 lipca 2005 r.

Kierunki:

filologia – ze specjalnościami filologia angielska i filologia rosyjska;
politologia – ze specjalnościami integracja europejska, międzynarodowe stosunki polityczne;
zarządzanie i marketing – ze specjalnościami zarządzanie kulturą i oświatą i zarządzanie administracją publiczną;
Adres szkoły:

ul. Bema 4
32 – 600 Oświęcim
tel./fax. (033) – 843 56 88, 843 56 88

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

Utworzona 1 lipca 2005 r.

Kierunki:

filologia – ze specjalnościami: filologia angielska, filologia romańska;
filologia polska;
Adres szkoły:

ul. Akademicka 8
22-400 Zamość
tel. (0-84) 638 34 44, 638 35 55, fax. 638 35 55;

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach

Utworzona 15 lipca 2005 r.

Kierunki:

finanse i bankowość – ze specjalnością „rachunkowość w przedsiębiorstwie”;
rolnictwo – ze specjalnościami „agrobiznes” i „agronomia”;
Adres szkoły:

ul. T. Noniewicza 10
16-400 Suwałki
tel. (0-87) 562-84-32, 562-28-54, 562-84-56

 1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Utworzona 1 października 2005 r.

Kierunki:

socjologia – ze specjalnościami: praca socjalna, aktywizacja i rozwój wspólnoty samorządowej;
ekonomia – ze specjalnościami finanse i rachunkowość, ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem, polityka regionalna i integracja europejska;
ogrodnictwo.

Akademie Teologiczne

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „IGNATIANUM” w Krakowie

Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Instytut Teologiczny im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu

Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej