Jaką rolę pełni Ministerstwo Edukacji?

Jaką rolę pełni Ministerstwo Edukacji?

Czym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)? – to polski dział administracji rządowej, gdzie główną rolę pełni Minister Edukacji Narodowej. Jest on głównym organem administracji publicznej, a zapewnia mu bsługę jednostka budżetowa zwana Ministerstwo Edukacji Narodowej. Do zadań ministerstwa należą:

Wsparli nas: LUMIGO

  • koordynacja wychowania przedszkolnego
  • sprawy związane ze szkołami ogólnokształcącymi
  • organizacja roku szkolnego,
  • wychowanie w szkołach specjalnych i zawodowych,
  • tworzenie podstaw programowych w szkolnictwie
  • tworzenie i nadzór nad egzaminami państwowymi
  • organizacja warunków i zatrudnienia nauczycieli w tym wynagrodzenia
  • programy stypendialne i pomoc dla uczniów,
  • wiele innych.

To jedne z podstawowych ról jakie pełni Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Sponsorzy:

HEMPLO

ofin

Wsparli nas

Wiadomości z bloga