Oferty pracy Warszawa – najpopularniejsze zawody stolicy

Osoby poszukujące pracy w Warszawie tuż po skończeniu szkoły mogą liczyć na pewne zatrudnienie w jednej z rozwijających się branż. W których zawodach dostępne są najciekawsze oferty pracy? Gdzie szukać zatrudnienia jako student? Sprawdź, jaka jest sytuacja na warszawskim rynku pracy. 

Praca Warszawa: które branże zatrudniają najwięcej osób?

Młode osoby, które planują stawiać pierwsze kroki na rynku pracy w stolicy, powinny zapoznać się z charakterystyką gospodarczą miasta. Na obranie określonej ścieżki zawodowej pozwoli również sprawdzenie aktualnych ofert. Jak wynika z sekcji praca Warszawa – ogłoszenia GoWork.pl, obecnie ciekawe oferty pracy w Warszawie znajdą między innymi specjaliści, magazynierzy, kurierzy, przedstawiciele handlowi czy sprzedawcy. 

Sektory mające największe znaczenie dla lokalnej gospodarki to przemysł, handel oraz usługi, a także branża nowoczesnych technologii. 

Z danych GUS wynika, że w 2020 roku w Warszawie pracowało 987 281 osób. 309 463 z nich stanowili przedstawiciele sektora usługowego (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja), 129 191 – osoby zajmujące się przemysłem i budownictwem, 119 243 – pracownicy sektora finansowego (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości), a 424 006 – zatrudnieni w pozostałych usługach. W sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo) pracowało 5 378 osób.

Bezrobocie w Warszawie

Stopa bezrobocia w Warszawie jest na bardzo niskim poziomie. Na koniec 2019 roku, tuż przed wybuchem pandemii COVID-19, była ona równa 1,3 proc. Sytuacja epidemiczna negatywnie wpłynęła na gospodarkę, co poskutkowało wzrostem bezrobocia rejestrowanego, które w czerwcu 2020 wynosiło 1,7 proc., na koniec 2020 roku bezrobotni w Warszawie stanowili zaś 1,8 proc. osób w wieku produkcyjnym. 

Obecnie sytuacja na lokalnym rynku pracy wydaje się być stabilna. W październiku 2021 roku bezrobocie w Warszawie wynosiło 1,9 proc. Osoby bezrobotne mogą liczyć na pomoc ze strony instytucji rynku pracy, m.in. Powiatowego Urzędu Pracy w Warszawie. 

Tak niska stopa bezrobocia świadczy jednak o tym, że niemal każdy, kto chce pracować, znajdzie zatrudnienie. 

Warszawa: średnie zarobki

Warszawa jest jednym z miast, w których wynagrodzenia są najwyższe. W 2019 roku mieszkaniec stolicy zarabiał średnio 6 802 zł brutto (dla porównania – średnia pensja w Polsce w tym samym okresie wynosiła 5 181 zł brutto, a w województwie mazowieckim – 6 248 zł brutto). 

Średnie zarobki w Warszawie wciąż rosną. W 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w stolicy wynosiło 7 147 zł brutto. To więcej niż w całym województwie (6 581 zł brutto) oraz w Polsce (5 523 zł brutto). 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że koszty utrzymania w Warszawie są wyższe niż w innych polskich miastach – według danych opublikowanych w serwisie Travel Tables koszt życia singla wynosić będzie 1713 zł, pary – 3750 zł, zaś czteroosobowej rodziny – 6869 zł. Powyższe kwoty nie obejmują wynajmu. 

Na wysokość wynagrodzenia pracownika wpływają przede wszystkim branża, w jakiej pracuje, jego stanowisko, posiadane przez niego kompetencje i doświadczenie zawodowe. Dużą rolę odgrywają również wielkość firmy i wykształcenie zatrudnionego oraz jego forma zatrudnienia. Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie najbardziej docenia się prawdziwych specjalistów. 

W jakiej branży można liczyć na dobrze płatną pracę w Warszawie? Najlepiej płatne są zawody związane z nowymi technologiami – doświadczony specjalista ds. IT może liczyć na wynagrodzenie rzędu kilkunastu tysięcy złotych. Stosunkowo wysokie zarobki osiągają także starsi specjaliści w handlu oraz osoby zatrudnione w sektorze motoryzacyjnym. 

Kto znajdzie pracę od zaraz w Warszawie? 

Osoby, którym zależy na znalezieniu ciekawego stanowiska, powinny śledzić zamieszczane przez firmy ogłoszenia o pracę. Warto także zaufać ekspertom, którzy analizują sytuację gospodarczą miasta. Według Barometru Zawodów pracę od zaraz w Warszawie w 2022 roku znajdą przede wszystkim: 

 • listonosze i kurierzy, 
 • magazynierzy, 
 • maszyniści, 
 • murarze i tynkarze, 
 • nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, 
 • pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, 
 • pracownicy obsługi ruchu szynowego,
 • pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, 
 • pracownicy służb mundurowych, 
 • robotnicy budowlani, 
 • spawacze, 
 • sprzątaczki i pokojowe, 
 • zaopatrzeniowcy i dostawcy. 

Deficyt kandydatów odnotowuje się w branżach: IT, budowlanej, drogowej i inżynieryjno-instalacyjnej, spożywczej, elektryczno-elektronicznej i elektromechanicznej, ochrony zdrowia, transportowo-spedycyjno-logistycznej, gastronomicznej, edukacyjnej, pomocy społecznej. Na zainteresowanych czeka również zatrudnienie w sektorze przemysłowym i usługowym oraz praca biurowa w Warszawie. 

Najczęstsze powody występowania deficytów w określonych zawodach to trudna praca, brak doświadczonych kandydatów, niedobór osób posiadających wymagane wykształcenie/uprawnienia i wpływ pandemii COVID-19 na daną branżę (np. zmiana zwyczajów zakupowych i wzrost znaczenia e-commerce). W przypadku pracy nauczyciela w Warszawie spadek zainteresowania zatrudnieniem w zawodzie wynika ze spadku prestiżu zawodu i mało atrakcyjnych zarobków. 

Niskie pensje są również powodem braku potencjalnych kandydatów na stanowiska niższego szczebla. Chcąc zapewnić swoim firmom sprawne funkcjonowanie, pracodawcy coraz częściej zatrudniają cudzoziemców, którzy zapełniają luki w szeregach przedsiębiorstw.

Warszawa – praca dla studentów

Na zatrudnienie w największym polskim mieście mogą liczyć także studenci. Z danych GUS wynika, że w roku akademickim 2017/2018 na uczelniach wyższych w stolicy kształciło się ponad 18 proc. wszystkich studentów w Polsce. Dzięki ciągłemu rozwojowi gospodarczemu oraz tworzonym nowym miejscom pracy Warszawa jest miastem, w którym na rynku pracy poszukiwane są także osoby młode. 

Dostępna jest m.in. praca dorywcza w Warszawie, którą można podjąć jako sprzedawca, specjalista ds. obsługi klienta, magazynier, kurier, kelner, barman, pomocnik budowlany, pracownik fizyczny, sprzątaczka, niania, pomoc kuchenna, dostawca. Zazwyczaj student może liczyć na umowę zlecenie oraz elastyczne godziny pracy, dzięki którym może połączyć pracę z nauką. Co ważne, w przypadku młodych osób kwota brutto na umowie zlecenie jest równa kwocie netto. 

Firmy oferują również pełnoetatową pracę dla studentów w Warszawie. Osoby kształcące się w trybie niestacjonarnym mogą liczyć na stałe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i zdobywać doświadczenie zawodowe w swojej branży, np. jako młodszy specjalista. 

Rynek pracy w Warszawie nieustannie się rozwija. Niskie bezrobocie i wysokie średnie zarobki są zachętą do rozpoczęcia studiów w stolicy. Firmy chętnie przyjmują studentów, a dzięki rosnącej liczbie ofert pracy w Warszawie nawet osoby, które nie posiadają jeszcze doświadczenia zawodowego, mogą w krótkim czasie znaleźć ciekawe zatrudnienie, np. jako przedstawiciele zawodów deficytowych.