Co dają szkoły prywatne? Czy warto ją wybrać?

Do szkoły chodził każdy z nas i każdy z nas ma przeróżne doświadczenia związane ze szkołą. Jednym kojarzy się ona bardzo dobrze, a innym niekoniecznie. Na ogólną ocenę szkoły wpływa wiele rzeczy. Pod względem edukacyjnym dobrze przygotowana kadra nauczycielska, która potrafi przekazać wiedzę swoim uczniom. I sprawić, że szkoła uważana jest za przyjazną i prestiżową, bo jest w niej wysoki poziom nauczania. Bardzo ważne jest też podejście kadry nauczycielskiej do ucznia. Jak i wzajemne kontakty pomiędzy uczniami.

szkoła i ministerstwo edukacji narodowej

Jakie są powody, że ludzie dla swoich dzieci wybierają szkoły prywatne?

Najczęściej w Polsce ludzie decydują się na szkołę publiczną dla swoich dzieci. Do takiej szkoły uczęszczają dzieci o różnych zdolnościach, zróżnicowanym stopniu inteligencji i różnym zasobie wiedzy. Wielu rodziców wybiera szkołę publiczną, gdyż szkoła taka nie jest płatna i dla wielu osób jest to decydujący argument. Ogólnie uważa się, że szkoły publiczne posiadają niższy poziom nauczania niż szkoły prywatne. Jednak i w szkole publicznej, gdy dziecko jest rządne wiedzy i chce się uczyć może osiągnąć sukces. Ukończyć szkołę z wyróżnieniem, a następnie podjąć studia magisterskie, a po nich doktoranckie, a w przyszłości może nawet zostać profesorem. Takich przykładów jest wiele. Każdy mógłby wskazać co najmniej kilka osób ze swojego otoczenia, które wspinały się po szczeblach kariery naukowej rozpoczynając swoją edukację w szkole publicznej. Bo, gdy jest chęć nauki, to wiedzę można zdobywać nawet samodzielnie.

Do zalet szkół prywatnych należy:

  • Wysoka jakość nauczania i zaangażowana kadra. Kadra nauczycielska nie tylko dokłada tam wszelkich starań, aby przekazać wiedzę i zachęcić dzieci do nauki. Lecz każda szkoła prywatna posiada także wielu pedagogów z pasją chętnie oddających się pracy z dziećmi i młodzieżą.
  • Mało liczne klasy. W szkołach prywatnych klasy są małe. A to oznacza, że każdy uczeń może być traktowany indywidualnie. Jest to jeden ze sposobów wpływających na efektywność nauczania. Niewielkiej liczebności klasy, to również możliwość zacieśnienia bliższych kontaktów z pomiędzy uczniami i pomiędzy uczniami i nauczycielem.
  • Zaangażowanie rodziców. Gdy rodzice ponoszą koszty za edukację swoich dzieci, to i bardziej je kontrolują trzymając nieustannie rękę na pulsie. I dlatego w szkołach prywatnych istnieje tak ścisła współpraca rodziców z nauczycielami w kwestii rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych, oraz ogólnych problemów dotyczących szkoły.
  • Wszechstronne wsparcie. Szkoły niepubliczne wspierają dziecko na każdej płaszczyźnie. Gdyż pedagodzy mają więcej możliwości i czasu, który mogą poświęcić uczniowi.
  • Bogate zasoby. Szkoły prywatne posiadają bogate wyposażenie w postaci pomocy naukowych. Dzięki czemu uczniowie lepiej przyswajają sobie wiedzę. A lekcje, w których uczestniczą nie są monotonne, lecz urozmaicone, bo na zajęciach przeprowadzane są różne eksperymenty, wprowadzane projekty naukowe, oraz różne techniki informacyjne i komunikacyjne. Jest też wiele różnorodnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, w których chętni uczniowie mogą uczestniczyć.
  • Poszerzanie horyzontów. Do szkół prywatnych uczęszczają dzieci różnej narodowości. Dla dzieci jest to bogate doświadczenie, gdyż uczniowie mają możliwość zetknięcia się z obcą kulturą.
  • Przyspieszony rozwój. W szkole prywatnej wiele zyskają zwłaszcza zdolni uczniowie. Gdyż indywidualne programy nauczania pozwalają na zaspokojenie wiedzy edukacyjnej tym uczniom, którzy są jej rządni lub są zdolni. W szkołach prywatnych powstają nawet klasy składające się z uczniów uczących się w szybkim tempie.
  • Języki obce. Wiele szkół prywatnych oferuje programy nauki języków obcych. A nawet język obcy, jako wykładowy. Albo wprowadzony jest program dwujęzyczny np. polski i angielski lub jakikolwiek inny język.
  • Międzynarodowy program i środowisko. Szkoły prywatne nastawione są głównie na edukację międzynarodową. Jest to z pożytkiem dla młodych ludzi, gdyż wiele młodych osób myśli po zakończeniu edukacji w kraju, o studiowaniu za granicą.

Dodaj komentarz