Menis – archiwum

Wystąpienia Ministra Edukacji Narodowej

» Konferencja prasowa Ministra Edukacji Narodowej Romana Giertycha w sprawie zmiany warunków otrzymania matury (17 lipca 2006 r.)

» Zapowiedź zmian warunków otrzymania matury – wystąpienie Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, podczas konferencji prasowej w dniu 15 lipca 2006 r.

» Oświadczenie Pani Kai Małeckiej, Rzecznika prasowego Ministra w sprawie artykułu w „Dzienniku” z dnia 14 lipca 2006 r.

» Gest wyciągniętej ręki do Izraela

» Konferencja Ministerstwa Edukacji Narodowej i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie krajowych wyników egzaminu maturalnego 2006 (10 lipca 2006 r.)

» Konferencja Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej dotycząca galerii portretów byłych ministrów edukacji w Sali Tradycji w MEN (4 lipca 2006 r.)

» Spotkanie Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej z delegacją demonstrantów pikietujących przed gmachem Ministerstwa (30.06.2006 r.)

» Konferencja prasowa w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie zwycięzcy konkursu na Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz zakupu dla szkół średnich zebranych dzieł Jana Pawła II (30 czerwca 2006 r.)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej i Pana Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w MEN, poświęcona lekcjom wychowania fizycznego (29 czerwca 2006 r.)

» Briefing Pana Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, w sprawie złożenia do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez działaczy Inicjatywy Uczniowskiej

» Minister Edukacji Narodowej życzy nauczycielom, uczniom i rodzicom dobrych i bezpiecznych wakacji

» Konferencja prasowa Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie listu skierowanego do kuratorów i dyrektorów szkół dotyczącego bezpłatnego programu zabezpieczającego treści internetowe (22 czerwca 2006r.)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej dotycząca Rad Rodziców (12 czerwca 2006r.)

» Program „Tani podręcznik” – ulga dla kieszeni rodziców (konferencja Pana Romana Giertycha, wicepremiera, Ministra Edukacji Narodowej, (9 czerwca 2006 r.)

» Konferencja prasowa Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej
(6 czerwca 2006 r.)

» Spotkanie Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej z parlamentarzystami Sejmu Dzieci i Młodzieży (1.06.2006)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej poświęcona najbliższym planom MEN (30 maja 2006 r.)

» Debata publiczna Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie na temat spraw edukacji (29.05.2006)

» Konferencja Pana Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w MEN, dotycząca doniesień prasowych w sprawie finansowania z pieniędzy publicznych kampanii homoseksualnych (19.05.2006)

» Konferencja prasowa Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej, zorganizowana dla korespondentów zagranicznych (18.05.2006)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, wicepremiera i Ministra Edukacji Narodowej dotycząca zaproszenia związków zawodowych działających w oświacie do debaty na temat spraw edukacji (17.05.2006)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, wicepremiera, Ministra Edukacji Narodowej poświęcona nowym zasadom tworzenia pracowni internetowych w szkołach i placówkach oświatowych (11.05.2006)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej (10.05.2006)

» Konferencja Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej (8 maja 2006)

» Konferencja prasowa Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki (29 marca 2006 r.)

» Minister Edukacji i Nauki RP w Wielkiej Brytanii

Relacja ze spotkania – w Ambasadzie RP w Londynie – Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki RP, z członkami Polskiej Macierzy Szkolnej i Panią Ruth Kelly, Minister Edukacji Wielkiej Brytanii

Wykład Pana Prof. Michała Seweryńskiego, ministra edukacji i nauki, wygłoszony 22 lutego w kościele św. Krzyża w Warszawie

List Ministra Edukacji Narodowej

» List Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, do Kuratorów Oświaty, w sprawie praktyki wstrzymywania wydawania uczniom i absolwentom świadectw promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły i świadectw dojrzałości

» Apel Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, w sprawie oprogramowania zabezpieczającego uczniów korzystających z internetu przed dostępem do treści niepożądanych

» List Pana Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w MEN, do Kuratorów Oświaty, w sprawie absencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

» List Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, do Kuratorów Oświaty, w sprawie zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne

» List Pana Romana Giertycha, Ministra Edukacji Narodowej, do Kuratorów Oświaty w sprawie organizacji pracy w szkołach w dniu 26 maja 2006 r. w związku z pielgrzymką do Polski Papieża Benedykta XVI

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do maturzystów

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, w sprawie ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, w sprawie wynagradzania nauczycieli pracujących w zespołach egzaminacyjnych podczas ustnej części egzaminu maturalnego

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, z okazji Świąt Wielkanocnych

» Życzenia Wielkanocne Ministra Edukacji i Nauki, Pana prof. Michała Seweryńskiego

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do Kuratorów Oświaty, w sprawie wprowadzenia języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007

List Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz finansowania zadań oświatowych w roku bieżącym

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, w sprawie ogólnopolskiego sprawdzianu wiedzy i umiejętności szóstoklasistów

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do Kuratorów Oświaty, w sprawie ogólnopolskiego spotkania „Lednica 2000”

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do Kuratorów Oświaty, w sprawie turniejów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego

» List Ministra Edukacji i Nauki do Kuratorów Oświaty w sprawie kontaktów szkół z zewnętrznymi organizacjami i stowarzyszeniami

» List Ministra Edukacji i Nauki w sprawie „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2006”

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do Kuratorów Oświaty, w związku z pojawieniem się w Polsce ogniska zakażenia wirusem ptasiej grypy

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do Kuratorów Oświaty, w sprawie ustanowienia Roku Języka Polskiego

» List Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, do Kuratorów Oświaty w sprawie bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży

» List Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, w sprawie poprawy bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie

» List Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w MEiN, do dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w sprawie przeprowadzenia w roku szkolnym 2005/2006 zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

» List Pana Zdzisława Hensla, Podsekretarza Stanu w MEiN, do Rektorów Uczelni resortu edukacji i nauki, w sprawie informacji o przebiegu finansowania realizowanych przez uczelnię budowlanych zadań inwestycyjnych

» List Pana prof. dr. hab. Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, do rektorów szkół wyższych w sprawie nowych uregulowań dotyczących zasad rekrutacji

» List Pana Zdzisława Hensla, Podsekretarza Stanu w MEiN, dotyczący uściślenia zakresu zadań edukacyjnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

» Życzenia Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, z okazji Świąt Bożego Narodzenia

» List Pana Michała Seweryńskiego, Ministra Edukacji i Nauki, do uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 27 w Dąbrowie Górniczej

» List Pana Mirosława Sawickiego, Ministra Edukacji Narodowej, z okazji Dnia Edukacji Narodowej

» List Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozszerzenia „Kryteriów podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005

» List Pana Mirosława Sawickiego, Ministra Edukacji Narodowej, do Kuratorów Oświaty w związku z tragicznym wypadkiem uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku

» List Pana Mirosława Sawickiego, Ministra Edukacji Narodowej, z okazji inauguracji roku akademickiego 2005/2006

» List Pana Zdzisława Hensla, Podsekretarza Stanu w MEN, w sprawie weryfikacji danych SIO

» List Ministra Edukacji Narodowej z okazji inauguracji nowego roku szkolnego 2005/2006

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z okazji zakończenia roku szkolnego 2004/2005

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników uczelni państwowych

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowej uczelni zawodowej

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie projektów studiów wyższych zawodowych w specjalizacji nauczycielskiej

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wychowania komunikacyjnego

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu do ekspertów w sprawie aktualizacji standardów kształcenia

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zmian dotyczących sposobu i zakresu kształcenia nauczycieli

» Pismo Ministra Edukacji Narodowej i Sportu przekazujące jednostkom samorządu terytorialnego „Kryteria podziału 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005”

List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie założeń przyjętych do skalkulowania wysokości subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie finansowania zadań oświatowych w roku bieżącym

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji zajęć w dniu 8 kwietnia 2005 r

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z okazji Świąt Wielkanocnych

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt badawczy obejmujący funkcjonowanie liceów profilowanych

» Wyjaśnienie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie stołówek szkolnych

» List Pani Hanny Kuzińskiej, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie bazy danych oświatowych

» List Pana Mirosława Sawickiego, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, w sprawie kosztów oraz organizacji egzaminów zewnętrznych w 2005 r.

» List Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie finansowania zadań oświatowych w 2004 r.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Uwaga!!!
Pytania i odpowiedzi dotyczące
Programu stypendialnego dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Stypendia i zasiłki szkolne

Program aktywizacji jst i organizacji pozarządowych

Program stypendialny dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej

Program „Wyprawka Szkolna”

Pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów

Pytania i odpowiedzi dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie przetargów

Ogłoszenia wyboru ofert Unieważnienia przetargów

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Audyt zewnętrzny dwóch realizowanychprojektów własnych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Wykonanie i dostawa 5 tysięcy sztuk Medali Komisji Edukacji Narodowej do Ministerstwa Edukacji Narodowej
SIWZ

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Adaptacja, druk i dostawę podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych
Sprostowanie do ogłoszenia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: Adaptację, druk i dostawę podręczników szkolnych dla uczniów niewidomych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Adaptacja, druk i dostawę podręczników szkolnych dla uczniów słabo widzących
Sprostowanie do ogłoszenia prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: Adaptację, druk i dostawę podręczników szkolnych dla uczniów słabo widzących.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Opracowanie pakietów edukacyjnych w ramach projektu „Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – Dostawa do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych – zawód nr 21 – kucharz małej gastronomii

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – PRZYGOTOWANIE NAUCZYCIELI DO ROLI DORADCY ZAWODOWEGO W RAMACH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Ogłoszenia wyboru ofert
» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 4 – elektromechanik pojazdów samochodowych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę pracowni ze sprzętem specjalistycznym i sprzętem komputerowym do specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz szkół integracyjnych i szkół ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi dla uczniów niewidomych i słabo widzących

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych – zawód nr 13 – operator obrabiarek skrawających

» Ogłoszenie wyboru oferty na przygotowanie nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych – zawód nr 11 – monter – elektronik

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę i instalację 230 systemów do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży metodą EEG Biofeedback wraz z licencją

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 20 – technik elektryk

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) do bibliotek szkolnych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę środków dydaktycznych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę środków dydaktycznych do szkół specjalnych w całym kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę środków dydaktycznych do szkół specjalnych i szkół z oddziałami integracyjnymi w całym kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 2 – cukiernik

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 8 – mechanik-monter maszyn i urządzeń

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 19 – technik elektronik

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 14 – piekarz

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 17 – ślusarz

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 3 – elektromechanik

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 5 – elektryk

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 9 – mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 15 – rolnik

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 1 – blacharz samochodowy

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych – zawód nr 10 – monter instalacji i urządzeń sanitarnych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 6 – fryzjer

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 7 – krawiec

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę środków dydaktycznych do szkół specjalnych i integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 16 – stolarz

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowiska do egzaminów zawodowych – zawód nr 12 – murarz

» Ogłoszenie wyboru oferty na przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawodowego (część II)

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ITC, języków obcych oraz drugiego przedmiotu, część 2

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ITC, języków obcych oraz drugiego przedmiotu, część 1

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę oprogramowania użytkowego do pracowni internetowych w 261 Centrach Kształcenia Praktycznego i Centrach Kształcenia Ustawicznego na terenie całego kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych do szkół – REGION WSCHODNI

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych do szkół – REGION ZACHODNI

» Ogłoszenie wyboru oferty na realizację usługi prowadzenia istniejącego edukacyjnego portalu internetowego – Internetowe Centrum Zasobów Edukacyjnych „SCHOLARIS”

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację sprzętu komputerowego oraz dostawę i instalację oprogramowania do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży wraz z licencją użytkowania

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych – część 2, część 3, część 5, część 6, część 7

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli do roli doradcy zawodowego w ramach studiów podyplomowych – część 1

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę i instalację pracowni ze sprzętem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w części B

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę i instalację pracowni ze sprzętem specjalistycznym do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną w części C, części D, części E

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych (urządzenia mechaniczne)

» Ogłoszenie wyboru oferty na opracowanie diagnozy aktualnego stanu edukacji ustawicznej w Polsce

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych szkół na terenie całego kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na kursy doskonalące dla nauczycieli w zakresie ICT

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych opartych o komputery typu Macintosh lub inne równoważne do 244 szkół na terenie całego kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę i instalację sprzętu do prowadzenia zajęć metodą Tomatisa w szkołach specjalnych i integracyjnych oraz w oddziałach integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych w Centrach Kształcenia Praktycznego i Centrach Kształcenia Ustawicznego na terenie całego kraju oraz przyłączenie ich do istniejącej sieci telekomunikacyjnej

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę do Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i szkół zawodowych sprzętu stanowiącego wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych (urządzenia niemechaniczne)

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) do bibliotek szkolnych, wojewódzkich bibliotek pedagogicznych i filii wojewódzkich bibliotek pedagogicznych na terenie całego kraju

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę środków dydaktycznych do szkół specjalnych i integracyjnych oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu, część 6

» Ogłoszenie wyboru oferty na dostawę, instalację i integrację pracowni internetowych do:
1327 szkół REGIONU I obejmującego województwa mazowieckie, podlaskie i lubelskie
(Zadanie A),
1335 szkół REGIONU II obejmującego województwa podkarpackie, małopolskie i śląskie
(Zadanie B),
1246 szkół REGIONU III obejmującego województwa świętokrzyskie, łódzkie, wielkopolskie,
opolskie i dolnośląskie (Zadanie C),
1053 szkół REGIONU IV obejmującego województwa lubuskie, zachodniopomorskie, pomorskie,
warmińsko-mazurskie i kujawsko-pomorskie (Zadanie D)
oraz przyłączenie ich do istniejącej sieci telekomunikacyjnej

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu część 2, część 3, część 4, część 7

» Ogłoszenie wyboru oferty na studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu, część 1